Stora träd.

Såsom bevis att till och med på Gotland, som eljest ju anses som en numera skoglös kalkklippa, ännu finnas ganska ansenliga träd, berättas från Mästerby, att der i närheten nyligen huggits en gran om 110 fots längd och 27 tums diameter i storändan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *