Sommarpostföringen.

Enligt all anledning kommer kongl. postångfartyget Sofia, alternerande med ångfartygen Gotland och Wisby att under sommarmånaderna befordra post mellan Wisby och hufvudstaden. Sofia är beordrad att efter slutad vinterpostföring afgå till Oskarshamns docka för att derstädes undergå nödig reparation och målning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *