Senaste nyheterna från kriget.

Från den västra krigsskådeplatsen.
Nattligt flyganfall på Dynkirchen.

Berlin, 30 jan. Stora högkvarteret meddelar från västra krigsskådeplatsen, att under en nattlig eskaderflygning ett stort antal bomber nedkastats öfver de engelska etappanläggningarna och fästningen Dynkirchen.
Ett fientligt angrepp nordväst om Nieuport är tillbakakastadt.
Engelsmännens färsök att återeröfra den ställning söder om La Basséekanalen, som fråntagits dem, har missyckats.

Ett mycket upplysande telegram.
Paris, 30 jan. Eftermiddagskommunikén berättar från Belgien, att vårt artilleri fått fotfäste i en stor sanddyn, om hvilken förut kämpats.

För öfrigt tala fransmännen blott om tillbakaslagna anfall.
Paris, 30 jan. I Ypres-, Lens- och Arrassektionerna ha förekommit våldsamma artilleristrider. Tyska infanteriangrepp ha tillbakaslagits där.
I Vogeserna ha likaledes artilleristrider förekommit. De tyska batterierna tvingades att inställa sin eld.
Paris, 30 jan. Nattkommunikén meddelar, att öster om Soissons tyskarna gjort två misslyckade försök att gå öfver Aigne.
Vi ha nedkastat bomber öfvrer fientliga kvarter vid Laon, La Fere och Soissona.

Österifrån.
Nytt misslyckadt ryss-angrepp vid Gumbinnen.
Berlin, 30 jan. Ryssarna hafva vid Kussen nordost om Gumbinnen gjort ett nytt anfall, hvilket äfvenledes misslyckades, liksom det förra.

Tysk framgång i Polen.
Berlin, 30 jan. Nordost om Bolimoff och öster om Lovitsj ha tyskarna kastat fienden ur hans förpostställningar och trängt in i hans hufvudställning.

Icke zeppelinare vid Libau, utan Parseval-skepp.
Berlin, 30 jan. Wolffs Bureau dementerar att det var en zeppelinare, som nedsköts 25 dennes vid Libau. I stället var det ett tyskt marinluftskepp af Parsevaltyp.

Kryssaren Kolberg har icke sjunkit.
Berlin, 30 jan. Vidare dementeras engelske amiralen Beattys uppgift, att tyska kryssaren Kolberg sjunkit i sista sjöstriden.

Intagandet af Fez förnekas officielt.
Paris, 30 jan. Officielt dementeras den från tyska pressagenturer härrörande uppgiften, att marockanska upproriska skulle intagit Fez.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *