Räfskinnen

spela numera en ganska stor roll, hvad våra inhemska pälsverk beträffar. Dessa skinn betinga f. m. i medeltal 25 á 30 kr. st. allt efter storlek och beskaffenhet. Man har emellertid all anledning antaga, att räfskinnen komma att stiga i pris, helst som de dyrbarare pälsverken på grund af krigstiden f. n. ej rönn vidare efterfrågan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *