Pensionskonferens

hölls på torsdagen i Göteborg. Därvid förekom bl. a., att byråchefen Carl Broberg (förut Visbybo) höll föredrag om instruktioner och uppgifdrag om instruktioner och uppgifter för pensionsstyrelsen ombud. Efter föredraget förklarades ordet fritt, och de samlade ombuden gjorde förfrågningar särskildt beträffande instruktionen, hvilka förfrågningar besvarades af generaldirektör Jochnick och byråchefen Broberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *