Den brandskadeersättning,

som tillerkänts borgm. Een på grund af den hans fastighet sistlidne fredag öfvergångna eldsvådan, är bestämd till 10,200 kronor sålunda delade: 500 kr. för rotundan (försäkrad i städernas allm. bolag för 750 kr., samt 9,700 kronor för huset (försäkradt för 10,400 i npyssnämda bolag samt för 5,000 i Svea). Uti ersättningssumman 9,700 kr. deltager »Svea» med en tredjedel. Värderingsmän voro komiterade för städernas bolag : kapt. Ternstedt, kakelugnsm. Berg; byggm. Stenbom garfvare Ödin och handl. G. T. Hägg jämte agenten för Svea konsul Ekman.
Någon värdering på skadan å lösöreboet har ännu icke egt rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1884
N:r 7.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *