Gotlands jernvägs

trafikinkomster under sistl. November månad, jämförda med inkomsterna under sagde månad de fyra sistl. åren, visa

Inkomsterna från innevarande års början uppgå till 67,864 kronor 27 öre mot 74,973 kroner 23 öre under sistl. års elfva första månader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1883
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *