Jordfästningar.

F. klockaren Johannes Pettersson-Annas har jordfästs i Sjonhems kyrka. En stor skara, huvudsakligen svenskbybor, hade samlats för att följa honom till graven. Efter ingångspsalmen 654: 6—7 höll t. f. komminister H. Ernmar griftetal utgående från Luk. 20: 38 och förrättade jordfästningen. Sedan sjöngs ps: 363: 5—6 varefter officianten utförde begravningsmässan. Akten avslutades med ps. 45: 4—5. Kistan bars sedan ut och sänktes i graven där släkt och vänner nedlade kransar. Bland kransaårna märktes en från Sjonhems kyrkoråd och. församling samt från förre komministern i församlingen, E. Westerudd med familj, Västerås. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 586, varefter pastor Ernmar lyste frid över griften. En minnesstund hölls sedan i skolans samlingsrum.

— Till den sista vilan har vigts stoftet efter änkefru Emelie Österdahl, Visby, tidigare i Hejde. Först hölls en andaktsstund i dotterns hem vid Simunde i Hejde, varpå kistan fördes till Hejde kyrka. När den inbars i kyrkan spelade kantor Joel Sundahl ”Kom, stilla död” av Bach, varpå unisont sjöngs ps. 331. Kyrkoherde Johansson höll därefter griftetal med ledning av orden i Uppb. 21: 3—4, samt förrättade jordfästningen. Denna «avslutades med ps. 594 och efter denna följde begravningsmässan och ps. 355, Under stilla orgelmusik utbars kistan och sänktes i familje graven. Vid denna nedlades ef rik gärd av kransar och blommor. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och till sist sjöngs en psalmvers.
Efteråt samlades begravningsgästerna till en minnesstund vid Simunde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1957
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *