Efterlysta i Länskungörelserna äro,

bland andra, följande för brott dömds personer: jungmännen H. A. J. Friberg från Visby och E. J. Törnvall från Friggårds i Boge, som af Trälleborgs rådhusrätt 17 sept. 1908 dömts för rymning från fartyg till hvardera en månads fängelse;
hemmansäg. Albert Larsson från Suderbys i Vänge som 11 maj 1914 dömdes af norra häradsrätten till två månaders fängelse för uppsåtlig misshandel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *