Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro.

Lördagen den 6 februari kl. 10 f. m. låter Hemmansägaren C. A. Larsson Källstäde i Lärbro genom auktion därstädes försälja dels mindre jordbruksfastaghet, om c:a 24 tnld skogbärande mark med skog till husbehof, belägen intill vägen från Takstens till Storugns i Lärbro, dels å, Källstäde uppförd ladugårdssträcka och väderkvarn för rifning, dels ack följande yttre lösegendom såsom: 1 par goda arbetshästar 6 och 12 år, ett 9 mån. hästföl, en ko, arbetsvagn, 1 par nya arbetskälkar, 1 kälkrack, 1 hästräfsa, i smidstäd, gårdsklocka, ett parti råghalm; 13 kuster hopkörd fur- och löfved samt plank- och fyrkantvirke.
Vilkoren rörande försäljningen af fastigheterna tillkännagifvas före auktionen. Godkände inropare af lösegendomen erhålla 6 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran dessförinnan.
Helvi i januari 1915.
ARVID MÖRRBY.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *