I anseende till arfbosts förestående delning

låter kyrkovärden Jacob Persson, Kärna i Burs; genom offentlig auktion, som derstädes” förrättas fredagen och lördagen den 5:te och 6:te instundande Oktober hvarje dag från kl. 10 f. m., försälja all nämde bo tillhöriga lösa egendom näml.: gud-, silfver-, koppar-, malm-, jern- och träsaker; porslin och glas, sängkläder och linne; betsade och oljeomålade möbler såsom: byråar, kommoder, sängar, soffor, mat- och spelbord, flere dussin stolar, en del med tagelstoppade säten, större och mindre väggspeglar, klädeskistor och väggur m. m.; alla slags kör- och åkerbruksredskap, som till ett väl ordnadt hemmansbruk erfordras; kreatur såsom: 2 par hästar, 2 par oxar, kor, ungnöt och får; — redskap för strömmingfiske samt hvarjehanda smedje- och snickareverktyg m. m. m. m.
Åt köpare, som äro af mig kände och vederhäftige, lemnas betalningsanstånd till den 1:ste September nästkommande år, andra må betala vid auktionen eller ställa antaglig borgen, innan varan om händer tagas.
Burs den 24 September 1883.
C. H. LÖFVEBEEG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 September 1883
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *