Haveri-auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Klintehamn tisdagen den 2 nästkommande Oktober kl. 10 f.m., låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja vrak och samtlige inventarier efter förolyckade finska skonerten Nord, som förts af kapten I. Helin. Betalningen skall kontant erläggas.
Visby i Kejserliga Ryska vice konsulatet den 14/26 September 1883.
John E. Stare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 September 1883
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *