Medels offentlig auktion

låter husbonden Lars Mårtensson, Norrgårda i Sproge, den 6:te nästkommande Oktober, från kl. 11 f.m. till den högstbjudande försälja sina inom Hejde och Väte socknar belägna hemmansdelar, näml. 5/16 mantal Liöfves, 1/16 dito Tass och 1/64 dito Mölner. Upplysningsvis får meddelas, att hemmanen hafva undergått laga skifte, hafva utmärkta egor, af god och bördig beskaffenhet, med nya man- och ladugårdsbygnader, hvilka äro brandförsäknade för 12,000 kronor; ett större hypotekslån kan få öfvertagas. — Hemmansdelarna utbjudas först i mindre lotter och sedan i sin helhet; förbehållande sig säljaren pröfningsrätt att antaga eler förkasta gjorda anbud. Kommer icke köp till stånd, så utbjudas samma hemman på arrende, på en längre tid, antingen i mindre lotter eller i sin helbet. Vidare upplysningar lemnas vid auktionstillfället.
Hejde den 25:te Sept. 1883.
Enligt uppdrag,
J. O. ÅKERBÄCK.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 September 1883
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *