Offentlig auktion.

Tisdagen den 2 nästk. februari låta sysslomännen uti handelsfirman Nyman & Bergströms i Bjerges konkurs genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja all nämmda konkursmassa tillhörig yttre lösengendom, hvaraf må nämnas: 1 par utmärkt goda arbetshästar, 3 st. mjölkkor, 2 st. ungnöt, res- och arbetsvagnar, 1 kärra, 1 kälkrack, selar, div. handredskap utaf hvarjehanda slag samt en del möbler och om tiden medgifver något bodvaror.
Auktionen börjar kl. 11 f. m. i firmans egendom vid Krasse i Guldrupe för försäljning af där befintliga möbler, handredskap, 1 ko, och 1 kviga och fortsättes omedelbart därefter hemma vid handelsboden. Fullt vederhäftige inropare erhålla 4 mån. betalningsavstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Kräklingbo den 23 jan. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *