Genom offentlig auktion,

som förrättas å holmen Furillen ivom Helvi socken tisdagen den 4 nästkommande September från kl. 10 f.m., försäljas för vederbörandes räkning 662 11/12 tolfter bräder och 15 10/12 tolfter plankor af furu och gran, bergade långs kusten af samme holme och der liggande. Betalningen erlägges kontant vid auktionen, och besigtningsinstru ment å varorna finnes att bese hos tullstationen vid Kyllej. — Visby Tullkammaren den 24 Augusti 1883.
e. f.qu

J. F. Lyth. J. Hesselist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1883
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *