Jordfästningar

Stoftet efter f. hemmansägaren Karl Grönhagen, Anglarve i Träkumla, fördes på fredagen till graven. Före akten i kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Lilja: Kistan inbars i kyrkan till sorgemusik på orgeln och sorgeakten inleddes med ps. 349. Kyrkoherde Ivan Lilja höll griftetal utgående från Jes. 38: 12 och berörde även den avlidnes mångåriga insatser i församlingsarbetet som kyrkvärd. Sedan följde jordfästningsakten och ps. 600:3—5. Kistan utbars under stilla orgelmusik och sänktes i graven. Anhöriga, grannar och vänner nedlade en vacker blomstergärd och till sist nedlade kyrkoherde Lilja en krans från kyrkorådet, vita och röda band med inskription »Tack för plikttrogen gärning», samt lyste frid över stoftet.

— Stoftet efter fru Agda Öström, Kauparve i Lau, jordfästes på fredagen. Först hölls en andaktsstund i hemmet under ledning av kyrkoherde Hilding Jacobsson. Jordfästningsakten ägde rum i Lau kyrka, dit kistan inbars under sorgemusik av kantor Ulla Schäberg, och inleddes med ps. 549: 1. Kyrkoherde Jacobsson höll griftetal utgående från 1 Kor. 15: 42, 43 och 57 och förrättade därefter jordfästningen. Till sist sjöngs ps. 549:2. Kistan bars ut ur kyrkan under sorgemusik på orgeln och sänktes i graven. Den avlidnas minne hedrades med en vacker blomstergärd. Till sist lyste officianten frid över grifterummet.

Gotlänningen
Lördagen den 10 November 1956
N:r 262.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *