Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fröken Ida Molander, Finland; studeranden Östergren, Östergötland; fröken Emelie Bergström, Visby; fra Anna Persson, Landskrona; Anders Olsson, Småland; fröken Ester Sjöberg, Visby; J. Andersson, Dalarne; Hanna Cedergren, Gotland; fröknarna Sundberg och Hellfors, Finland; fröken Agda Holmberg, Norrköping; fru Augusta Sjöstedt, Skåne; Otto Isachson, Småland; kapten Arvidsson, Visby; kandidat N. Thorén, Lund; K. J. Jonsson, Fredrik Larsson, Vestergötland; fröken Louise Lidholm, Småland; skollärare Andersson, Vestmanland, bokhållare G. Ekman, Småland; handlanden K. Lindqvist, Arboga; hustru Emelie Pettersson, K. Nikolaisson, K. Franson, Småland; Olof Persson Fisk, Norrland; fröken Agnes Lekander, fru Sofi Lekahder, Sigrid och Georg Lekander, fröken Fredrika Fonnander, Vexjö; fru Holmberg, Upsala; frök, Emma Vahlqvist, Visby; Alma Pettersson, Gotland; studeranden Sjöstedt, Skåne; doktor S. H. Svensson, Kristianstad, Olof Rikardsson, Erik Hedin; Norrland; skollärare N. Sjögren Skåne; hr Frans Öhrling, Stockholm; inspektor A. Jönsson, Upland; Olof Olsson, Skåne; skollärare O. Ahlqvist, Landskrona; Jöns Olof Eriksson, Kristina, Erik och Ingeborg Eriksson, Dalarne; fröken Anna Olin, fru Olin, Stockholm; fröken Amelie Kollberg, Gotland, handlanden O. P. Lindström, Norrland; K. G. Åkerblom, Södermanland.
Summa 201.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juni 1883
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *