Dödsfall.

I förgår afled härstädes f. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Vilbelm Leonard Belfrage i en ålder af 59 år. Kapten Belfrage, som under sin första militära bana tjenstgjorde vid ett af de värfvade regementena i Stockholm, utnämdes år 1860 till kapten vid naftionalbeväringen och erhöll 1879 afsked ur krigstjensten. — Belfrage värderades af många vänner för sitt vänsälla och glada sinnelag. Den aflidne efterlemnar enka och flere barn.
Dödsorsaken var kallbrand, som uppkom efter en operation. af en liktorn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juni 1883
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *