Genom auktion

som förrättas vid Lindvede i Hemse måndagen den 1 instundande Februari kl. 10 f. m., låter herr Johan Jacobsson försälja ett par hästar af norsk ras, 4 och 8 år, 1 par kälkar, 1 axbet agn, 2 fjäderharfvar, 1 parti kornhalm samt 1 stack gammal höstsädeshalm.
Dessutom försäljes i mindre pärkar till rothuggning den skog, som finnes å omkring 30 tall och som består af såväl furu som gran och delvis är passande till byggnadsvirke, kammande viskoren att tillkännagifvas vid utropat.
Anstånd med betalningen lämnas af mig godkände inropare till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 23 januari 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *