Från landsbygden. Atlingbo.

Atlingbo, 25 jan.
Ett trefligt slädparti var anordnadt här i lördags. Vid tvåtiden samlades ett femtiotal deltagare hos landtbrukare Emil Wolter i Isums, hvilken stält sina rymliga lokaler till disposition. Kl. 2:30 anträddes färden i 10 fullsatta skjutsar genom Vall och Hogrän tillbaka till Isums. Hemkomna dit blefvo vi hjärtigt mottagna och bjudna på varmt rykande kaffe, som serverades från ett väldukadt kaffebord. När kaffedrickningen var afskild, började spelmännen ”stämma” och efter några krafriga drag med stråken var en hvirflande dans snart i full gång. Dansen afbröts sedan af förfriskningar samt en härlig supé. Så gick tiden under angenäm omväxling till in på småtimmarna, då man skildes åt nöjda och belåtna med ett varmt tack till såväl värd som arrangörer.
P-n

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *