Strandningar.

Holländska skeppet Anna Maria Vilhelmina, kapten Mosterman, strandade i dag under svår tjocka vid Skärsudde å Fårö.
Göteborgsångaren Bordeaux, med last af plankor strandade likaledes i dag å Salvoref å Fårö. Begge fartygen äro vattenfylda. Bergningsångarne Hermes och Hero hafva afgått till strandningsställena.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 juli 1883
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *