Senaste nyheterna från kriget.

Ny krigsminister i Ryssland.
Det blef icke Kuropatkin.

Petrograd, 29 juni. Kejsaren nar mottagit krigsminister Sukomlinoffs afskedsansökan. Hans efterträdare har blifvit general Polivanott.

Tyskland och Amerika.
London, 29 juni. Från Washington telegradferas hit: Enligt underrättelser till utrikesdepartementet från Berlin väntas ett gynsamt svar från Tyskland i fråga om undervattenskriget.

Föga nytt från väster.
Paris, 28 juni Dagen har varit relativt lugn. Arras har bombarderats med groft artilleri.
En af våra flygare har med godt resultat nedkastat 8 bomber öfver zeppelinhallen i Friedrichshaten, Motorskada tvingade honom på hemvägen att landa, men han lyckades uppnå echweiziskt territorium.

I Galizien.
Österrikarna göra alltjämt framsteg.

Wien, 29 juni. De förbundna förfölja alltjämt. I östra Galizien uppnådde vi igår Klodzienko och Zadworzo nordost om Lemberg samt floden Zwirz, som öfvergåtts. Södra Dnjesterstranden ofvanför Halicz har rensats. Våra trupper stormade igår byn Plazow sydväst om Narol, öfver hvilken flod ryssarna äro stadda på återtåg.

En flertydig rysk rapport.
Petrograd, 29 juni. På vänstra Weichselstranden fortfor den häftiga striden nära Osjaroff hela natten till söndagen med det resultat, att fienden tillbakakastades med stora förluster. Mot byn Gliniany riktades utomordentligt ’våldsamma anfall utan resultat. Den fient.iga framstöten mot Tomasjoff, Belz och Kamenke fortfar.

Lugnt på italienska gränsen.
Wien, 29 juni På italienska krigsskådeplatsen är fienden overksam.

Sänkta fartyg.
London, 29 juni. Engelska ångaren Indroni på 5,700 bong har torpederats i Irländska sjön. Besättningen blef räddad.
London, 29 juni. Engelska barken Demtfriesshire har torpederats och sänkts ’utanför Irland. Besättningen räddades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *