Som Chefen för Gotlands Båtsmanskompanier.

Herr Kaptenlöjtnanten A. Malmborg, hit anmält, att han utsatt Kyrkparad och Mönstring med 3:e, 4:e och 5:e korporalskaperna af Första Gotlands kompani vid Barlingbo kyrka Söndagen den 26 invev. April, samt med 1:a och 2:a korporalskaperna af samma kompani vid Lärbro kyrka Söndagen d. 3 nästk. Maj, å båda ställena
11 f. m., så varder sådant härigenom kungjordt, med åliggande för manskapet att å uppgifna tider och ställen sig infinna; hörande vederbörande Kronolansmän och Rotehållare i och för klagomåls afgörande emellan båtsmän och rotehållare, jemväl vid dessa förrättningar tillstädeskomma.
Wisby Landskontor d. 1 April 1874.
HUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *