Senaste nyheterna från kriget.

Våldsamma strider ha åter börjat i Frankrike.
Paris, 22 jan. Från hafvet till Lys, söder om Somme och vid Aisne ha artilleristrider utkämpats. Öster om Reims ha vi förstört tyskarnes försvarsverk och tvungit fienden att utrymma sina skyttegrafvar. I Apremontskogen, sydost om Saint Mihiel ha vi tagit 150 meter skyttegrafvar. Nordväst om Bont-á-Mousson har fienden genom ett våldsamt motangrepp återtagit 20 meter af de 500 meter skyttegrfvar vi förut eröfrat. Infanteristrid pågår i trakten af Thann.
Paris, 22 jan. Den kl. 11 igår afton utfärdade kommunikén lyder: Fienden har våldsaant bombarderat de franska ställningarna norr om Notre-Dame-De-Lorette. Klockan fem på morgonan företogs ett nytt anfall, som genast afvisades. I Argonne i trakten af S:t Hubert ha tyskarna företagit ett våldsamt bombardement, som förstörde våra skyttegrafvar. De störtade därefter fram till anfall, men slogos tillbaka af infanteriet och artillerielden.

Ingenting nytt från Wien.
Wien, 22 jan. Krigsläget är oförändradt. Endast artilleristrider ha förekommit.

Segerbud från Konstantinopel.
Konstantinopel, 22 jan. Ryssarnas angrepp på den kaukasiska fronten ha öfver hela linjen måst inställas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *