På Visbybiografen

fick man igår eftermiddag, då en profspelning företogs inför en del inbjudna pressmän och andra intresserade, göra bekantskap med en alldeles ny uppfinning, hvilken afgjordt betecknar ett stort steg framåt på det biograftekniska området, där nya uppfinningar och förbättringar följa slag i slag. Det var en alldeles ny projektionsapparat, levererad af firman Ernemann i Dresden, som afprofvades, och som befans fungera alldeles utmärkt. Apparaten är fullständigt befriad från det smattrande buller, som förut alltid ledsagat biografbilders framträdande på duken och verkat störande. Apparaten, som insatts på Visbybion, och som allmänheten vid aftonens föreställningar fick tillfälle göra bekantskap med, är den fjärde i Sverige – den tredje insattes i förra veckan å Göteborgs förnämsta biografteater.
Bions kvällsprogram upptog en svensk konstfilm af hög rang, med titeln ”Prästen”. Premiärpubliken var fulltalig.
Arbetareföreningens biografs främsta nyhet är obestridligen Pathés rörliga krigskarta. Den är ett biografteknikens mästerprof man här får göra bekantskap med, vidt skild och vida högre stående än de ”krigskartor” som förut visats å våra biografer. Vidare upptar programmet en del intressanta delvis gripande engelska krigsbilder.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *