I Scholanders brefsamling,

som nyligen utkommit, förekomma åtskilliga bref till doktor P. A. Säve, för hvilken han bland annat skildrar sin glädje öfver kallelsen till filosofie hedersdoktor vid Upsala högskolas jubelfest. I detta hans bref till Säve, hvilken mad honom delade den akademiska utmärkelsen, (ritade han ett sjelfporträtt med »den studentuniform, som i den egentliga bildningstidens dagar kastades öfver hans axlar», d. v. s. murarge sällens slokhatt och leriga släpmundering.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Mars 1883
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *