Auktion, Rundarfve i Atlingbo.

Medelst offentlig och frivillig Auction som onsdagen den 8:de April kl. 10 f. m. förrättas å stället, låter Husbonden Olof Nilsson till den högstbjudaude försälja sitt egande 3/28:dels mantal Rundarfve i Atlingbo socken med åbyggnader och utsådt höstsäde har omkring 12 tunnland god åker omkring 10 tunnland ängsmark samt skog och bete till gårdens behof utbjudes dels i sin helhet, dels i mindre lotter eller hvarje äga för sig, med förbehållen rätt för säljaren att pröfva anbuden, derefter antaga eller förkasta hvad som för godt finnes. Tillträdet för ske den 15:de nästkommande April, betalnings
öfriga vilkor tillkännagifves vid Auctionstillfället.
Atlingbo den 27 Mars 1874.
Eller anmodan
O. Carlsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *