Senaste nyheterna från kriget.

Regnet dämpar krigslågan.
Paris, 20 jan. Snöstorm och oväder råder i Belgien. Vi ha hållit ställningarna vid La Boiselle. I trakten kring Soissons är fullständigt lugnt. I Le Pretreskogen ha vi eröfrat ett nytt fientligt försvarsverk. Vi hålla nn där 500 meter af tyskarnas skyttegrafvar besatta.

Nya förbittrade strider i Flandern.
Amsterdam, 20 jan. En våldsam eld utvecklas vid Ypres. Tyskarna ha ånyo börjat angreppen, ehuru den öfvertygelsen råder, att Ypres icke kan tagas. Nya trupper ha anländt dit.

Yarmouth bombkastas.
Yarmouth, 20 jan. Igår afton nedkastades bomber öfver staden från ett luftskepp. En person lär ha blifvit dödad, och några
hus ha skadats.

Intet nämvärdt nytt österifrån.
Petrograd, 20 jan. Under den 17 och 18 dennes har en del sammanstötningar med tyskarna förekommit, hvarvid några offensivförsök tillbakavisats.
Wien, 20 jan. I Polen och västra Galizien ha artilleristrider ägt rum. I Karpaterna har intet särskildt inträffat. Eh rysk framstöt i södra Bulkovina har tillbakaslagits med stora förluster för fienden.

Bombregnet öfver Yarmouth m. fl. platser.
London, 20 jan. Luftskeppet öfver Yarmouth nedkastade 5 bomber. 3 människor dödades, och ett par hus förstördes. Luftskeppet flög därefter till Sheringham och nedkastade där 2 bomber, hvilka ej gjorde någon skada. Äfven i Cromer ha bomber nedkastats.
Från Kings Lynn meddelas, att ett Zeppelinluftskepp kl. 10,45 igår afton där nedkastade 4 bomber. Äfven i närheten af Sandringham, där konungen har sitt rasidens, nedkastades bomber. I Kings Lynn dödades en yngling, och ett litet barn och dess moder sårades.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *