Haveri-auktion.

»Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Fårösund måndagen den 18 innevarande månad från kl. 10 förmiddagen, försäljes för vederbörande assuradörers räkning ett mindre parti hafre ilandbergadt från å Salvoref strandade ångaren »Dan».
Betalningen skall erläggas kontant.»
Visby den 14 December 1882.
E. Liljewaleh.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 December 1882
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *