Skidlöpningsföreningens varulotteri

afser att sprida sådana för skidlöpare nyttiga utrustningsartiklar som skidor, stafvar, ryggsäckar, bindningar m. m. Särskildt skidorna äro af hög kvalitet, då det lyckats Föreningen för Skidlöpningens främjande i Sverige, som anordnar lotteriet, att få inköpa hela skidafdelningen å Baltiska utställningen. Finfina skidor – ej mindre än 675 par i värde från 10 upp till 50 kr. paret – kunna således vinnas.
Då endast svenska varor förekomma i lotteriet, som har till syfte att främja den svenska skididrotten, vilja vi gärna uppmuntra till deltagande i lotteriet och därigenom i vår mån medverka till att det goda ändamålet nås genom lottsedlarnas snara försäljande. Dragning äger rum i februari. Lottpriset är endast 1 kr. stycket och lotter försäljas här såväl i Sylve Norrbys Bokhandel som hos Förbruksföreningen, Visborgs slätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *