Till militärbefälhafvaren Herr Generalmajoren

m. m. E. W. Bergström, till Kungl. Gotlands Infanteriregementes officers- och musikkårer, till Herr Öfverstelöjtn. m. m. J. G. Améen samt till öfriga i processionen deltagande frambära vi vårt varma och vördsamma tack för all den heder, som visats vår aflidne make och fader
AUGUSTA LEATZ, f. Asplund.
BARNEN.

\"\"

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *