Senaste nyheterna från kriget.

En brittisk framgång.
London; 16 jan. Till Reuters Office telegraferas från S:t Omer i går: Efter en glänsande strid i dag ha de brittiska trupperna eröfrat tyskarenas ställningar i närheten af La Bassée. En mängd tyskar dödades, eller tillfångatogos, medan de brittiska förlusterna voro små. Eröfringen af denna punkt är liktydig med en framgång på öfver en kilometer.

Fransmännen ha framgångar.
Paris, 16 jan. Vi ha ryckt fram i Belgien och tagit fientliga ställningar norr om Arras, Tyskarna ha angripit och trängt in i S:t Paul, 2 kilometer norr om Soissons; vi återtogo dock strax byn. I Ailly ha tyskarna slagits tillbaka efter liflig strid söder om Senomes. Vi besatte de fientliga skyttegrafvarna.

Fransk undervattensbåt sänkt.
Konstantinopel, 16 jan. En fransk undervattensbåt, som försökt närma sig Dardanellerna, har omedalbart skjutits i sank. En del af besättningen räddades.

Lugn härskar.
Petrograd, 16 jan. Relativt lugn härskar på alla fronter. Smärre tyska angrepp ha tillbakavisats vid Lötzen och på högra stranden af Weichsele nedre lopp samt på frontan Borsjimoff-Rawa.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *