Hästpremiering,

hvars nämd utgjordes af schefen för Ottenby stuteriinrättning, hofstallmästare F. S. A. M. Posse, löjtnanten vid Smålands husarregemente O. M. Z. von Krusenstjerna och länsveterinär E. Schoug med biträdande veterinär hr F. Sjöstedt, försiggick i dag å byrummet, hvarvid följande hästar belönades:

Antalet utstälda hästar var ganska talrikt oeh deras beskaffenhet i allmänhet god.
I morgon eger premiering rum i Hemse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *