Lagfart

har under december månad vid rådhusrätten i Visby meddelats följande fastigheter:
Tomten n:r 5 i Visborgsrotens XIII kvarter, hvilken fastigheter godsägaren Ehrenfrid Bachér för 1,563 kronor 95 öre köpt af Visby träförädlingsaktiebolag i likvidation;
Ett med n:r 8 betecknadt område om 1445 kvadratmeter, utgörande delar af ägofigurerna n:r 926, 927 och 929 å nya stadskartan, hvilken fastighet fröken Charlotta Andrén för 5,300 kronor köpt af verkmästaren Oskar A. Pettersson;
Hus och bygnader på stadsjordstomten n:r 2 söder om staden, utgörande delar af ägofigurerna n:r 1157, 1158, 1184 och 1189 å nya stadskartan, hvilken fastighet efter änkan Maria Kristina Pettersson i arf tillfallit hennes barn, handelsföreståndaren K. P. L. Pettersson samt Edla Anna Maria Rosén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *