Olyckshändelse eller själfmord?

Vid ett-tiden igår middag fans f. godsägaren Bernhard Rettig härstädes, bosatt i slaktare Högvalls hus utanför Österport, liggande död med ett hagelskott i bröstet och ett gevär bredvid sig. Händelsen, som utspelats å vinden till bostaden, hade inträffat, medan Rettig befann sig ensam hemma – hans anhöriga voro vid tillfället utgångna för att se på major Leatz’ begrafning. Hur vid händelsen tillgått och hvad orsaken därtill kan vara torde därför aldrig kunna bli till fullo utredt. Mycket troligt är emellertid, att ren olyckshändelse föreligger; den döde, som i lifstiden varit ifrig jägare, brukade ofta syssla med rengöring af det gevär, som gaf honom dödsskottet, och det är möjligt att därvid ett kvarglömdt skott blifvit hans bane.
Den så hastigt bortgångne var en ättling af den bemärkta gäflesläkten Rettig och öfverflyttade för omkring 25 år sedan till Gotland, där han till helt nyligen varit bosatt i Rute. De med sin familj här i Visby. En väldig Nimrod var han för visso i sin krafts dagar, men äfven i andra sportgrenar – särskildt i fäktning, som han fortfarande dagligdags öfvade – var han väl förfaren. Varm fosterlandsvän var han äfven, och såsom sådan ifrade han lifligt för försvarets stärkande – han deltog bl. a. i Bondetåget till Stockholms slott – och för ungdomens rationella fysiska uppfostran.
Den bortgångne, som vid sitt frånfälle uppnått en ålder af 67 år, sörjes närmast af maka och två döttrar (hvaraf en i Amerika) samt en minderårig son.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *