Norra kyrkogårdens markbehof.

Som bekant beslöto församlingarna på kyrkostämma härstädes 26 sistlidne oktober att hos stadsfullmäktige anhålla att få köpa en fyra meter bred remsa jord väster, norr och öster om norra kyrkogården, omedelbart intill denna, för erhållande af plats för den blifvande hägnaden.
Sedan kyrkorådet genom hr Thelander nu inkommit med framställning i ärendet, beslöto fullmäktige i går afton i enlighet med drätselkammarens förslag att för ändamålet upplåta ett område af 2,750 kvadratmeter mot en köpeskilling af kr. 137:50.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *