Senaste nyheterna från kriget.

Sjökriget.
Rysk undervattensbåt sänkt utanför Gotland.

Berlin, 25 juni. Den 22 maj blef en rysk undervattensbåt 25 sjömil öster om Gotland bombarderad af tyskt fyrfartyg(?). Resultatet kunde då ej konstateras, men nu erkännes från ryskt håll att U-båten gått förlorad.

Många offer för U-båtarna Bergen, 25 juni. Bergenångaren Nova har idag inkommit hit med fyra man af besättningen på Arendalsångaren Trum, hvilken torpederats af tysk -U-båt på resa från Arkangelsk till London med rundvirke. Ångaren mätte 1,500 ton och var försäkrad för 470,000 kr.
London, 25 juni. En ångfartyg har idag utanför Peterhead tagit ombord besättningen från trålaren Viceroy, hvilken sänkts af en tysk U-båt. Besättningen meddelar att fem andra trålare samtidigt sänkts.

Lugnt i Frankrike.
Paris, 25 juni. I trakter norr om Arras råder relativt lugn. I Lothringen ha flera fientliga anfall misslyckats.

Ryssarnas utdrifvande ur Galizien.
Wien, 25 juni. Den allmänna situationen i östra Galizien är oförändrad. Öster och nordost om Lemberg pågå striderna med starke ryska arriärgardens — Vid öfre Dinester ha Nikolajeff och Zydaczane tagite. Längre nedåt floden ha de förbundna på flera ställen gått öfver till vänstra stranden.
Antalet fångar som vi tagit seda 14 juni i trakten af Fecht utgör 25 officerare och 693 man.

Italienska kriget.
Wien, 25 juni. På italienska krigsskådeplatsen ha fientliga anfall vid Kärnbens gräns, tyrolergränsen och i Krn-distrikten slagibts tillbaka, Vid Isonzo pågår en häftig artilleristrid. Italienarnas anfall mot Gradisca och Monfalcone ha strandat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Juni 1915
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *