Landtmäteristaten

i Gotlands län utgöres af följande personer:
Förste landtmätare: L. T. Jacobson, Eskelhem.
Kommissionslandtmätare: K. Indv. Fegrienus, Vesterhejde, K V. Sillén, kapten, Visby, F. R. Cedergren, Klinte, K. M. R. Strömberg, Visby, J. O. Sylvan, jägmästare, Visby, K. G. Kökeritz, Garda, O. Vartviuge, Visby, och E. Arielias, kapten, Visby.
Vice kommissionslandtmätare: H. Wennemo, kapten, Fide, A. Ytterberg, kapten, Visby, A. R. Kruse, kapten, Visby, Fr. Valgrén, kapten, Visby, och V. Schyl, Klintehamn.
Medhjelpare: hos K. L. Fegreus: f. vice konsul K. Falk; hos K. M. R. Strömberg: kapten Fr. Blomqvist och löjtnant Abr. Lange; hos J. O. Sylvan: extra jägmästare V. P. Pettersson; hos K. G. Kökritz: löjtnant A. Lange.
Elever: hos L. T. Jacobson: underlöjtnanterna G. Köhler och K. Bolin; hos K. L. Fogreeus: kapten K. Hamberg och Torbern Fegreus; hos F. R. Cedergren: underlöjtaant K. Bolin; hos K. M. R. Strömberg: underlöjtnanterna R. V. Landberg och G. T. Falck; hos J. O. Sylvan: A. H. Nyman och Elias Herlitz; hos E. A. Arnelius: underlöjtuanterna F. V. Cederblad och E. L. Löfwenberg; hos A. R. Kruse: underlöjtnant H. Söderberg och volontär V. Reijhman; hos V. Schyl: Felix Vinter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Mars 1882
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *