Brandstodskompromissrätten

i norra häradet har beviljat brandskadeersättning med 627 kronor 40 öre till arbetaren Johan Larsson, Tengelgårda i Lärbro, samt af Visby stads drätselkammare begärd ersättning för rengöring af brandmateriel, som användes vfd eldsvådan å Stora Hästnäs, med 22 kronor.
Brandstodsföreningens försäkringssumma har under föregående år ökats med 99,423 kronor samt utgjorde vid innevarande års början 18,047,831 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Januari 1882
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *