Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt,

som börjar om måndag och pågår i sex veckor, ha samtliga anmälda kommenderats att deltaga. Major E. Nordenskjöld skall utöfva öfverinseende öfver kursen, och kapten C. Schoug har beordrats som chef för kursen med biträde af löjtnant Lundström och underlöjtnant E. Råberg.
Deltagarne i kursen komma att beklädas med uniformer, men böra medföra grofva skodon och varma underkläder samt vantar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *