Våra flygare rustade för vinterkampanj.

Flygarnas deltagande i neutralitetsvakten kommer icke att förersakas något afbrott genom den inträdande vinterkölden och snön. I förgår upphörde julpermissionen vid kustförsvarets numera väl rustade flygstationer. Under jultiden har vakthållningen uppehållits med blott ett seroplan vid hvarje station. Under permissionen har dock mycken tid måst ägnas åt aeroplanens vintermontering.
Under de kalla och stormiga dagarna på denna sidan nyår ha ett par af neutralitetsvaktens aeroplan flera gånger varit synliga öfver Stockholms skärgård. På själfva nyårsdagen utfördes en lyckad hafsfärd från löjtnant Krokstedts station. De redan förut vid den svenska flygskolan utexperimenterade anordningarna för att göra motorerna användbara och säkra i köld ha nu förbättrats och väl bestått företagna prof i praktiken.
Många tecken tyder på, att det militära flygväsendet i landet vunnit mycket på den redan långariga sammanhängande tjänstgöring, som neutralietsvakten föranledt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *