Uppflyttade i högre lönegrad.

Läroverksöfverstyrelsen har förklarat lektor Hj. Jansson och adjunkten N. E. Johansson vid Visby h. allm. läroverk berättigade att från innevarande år åtnjuta aflöning i 4:de lönegraden, och lärarinnan vid högre lärarinneseminariet i Stockholm frkn Sigrid Een har uppflyttats i 2:dra lönegraden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *