Hamnarna.

Ankomna fartyg till Kappelshamns tullstationsdistrikt under december månad 1914: d. 8, ång. Bror Oscar, G. Eneroth, Stockholm (för storm); d. 9, skon. Habil, H. Franzen, Waldemarsvik, torfströ; d. 10, pråm Wiking, tillfällig befälh. Sundsvall, tom; d:o Jorund, A. G. Mattsson, Kylley, d:o; d:o Box, M. O. Pettersson, Sundsvall, d:o; d:o Jarl, G. Sundman d:o, d:o; bogserång. Thor, K. B. Ljungström, Öregrund; gal. Valborg, A. Löfqvist, Stockholm, stenkol; skon. Helena, H. Österman, d:o, d:o; d. 11, bogserång. Framåt, A. P. Westerberg, Sundsvall; d:o Victoria, O. A. Jacobi, d:o; pråm Garmer, A. G. Jansson, d:o, tom; d. 16, ångf. Gustaf, G. O. Johansson, Bungenäs (för storm); d. 18, skon. Anna, E. Pettersson, Hargshamn (i haveri); d. 21, gal. Ceres, M. Hasselbom, Kylley, dynamit; d. 23, bärgningsång. Poseidon, B. Lindström, Ystad; d. 28, ångf. Torfrid, J. A. Andersson, Stockholm, tom.
Afgångna fartyg: d. 9, ångf. Bror Oscar, G. Eneroth, Visby, styckegods; d. 12 pråm Wiking, tillfällig befälh., Sundsvall, kalksten; d. 14, d:o Box, M. O. Pettersson, d:o, d:o; d. 15, d:o Jorund, A. G. Mattsson, d:o, d:o; d. 16, d:o Jarl, G. Sundman, Stockholm, tom; bogserång. Framåt, A. P. Westerberg, Sundsvall; d:o Thor, K. B. Ljungström, d:o; d:o Victoria, O. A. Jacobi, d:o; pråm Garmer, A. G. Jansson, d:o, kalksten; d. 19, ångf. Gustaf, G. Johansson, Norrköping, d:o; d. 22, gal. Ceres, M. Hasselbom, Visby, dynamit; d. 23, bärgningsång. Poseidon, B. Lindström d:o (medförande skon. Anna); d. 29, ångf. Torfrid, J. A. Andersson, Sarpsborg, kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *