Senaste nyheterna från kriget.

Rysk segerglädje.
Tiflis, 6 jan. Med anledning af den lysande segern vid Ardagan har staden varit rikt flaggprydd. Den entusiastiska befolkningen har tillställt patriotiska demonstrationer och i alla kyrkor ha hållits tedeum- och tacksägelsegudstjänster. I katedralen höll exarken högtidsgudstjänsten, som bevistades af franska och engelska konsulerna.
En mängd tåg ha afgått till Ardagan för att afhämta det stora antalet krigsfångar.

Mullvadskriget.
Paris, 7 jan. Våra rapporter tillkännagifva tillbakaslagna angrepp i Belgien och Grurieskogen samt framryckning på 100 meter 1 trakten al Reims. T Argonne ha vi återeröfrat 800 meter löpgrafvar; i le Pretroakogen ha 800 meter löpgralvar sprängts i luften af oss. Den eröfrade terrängen vid Thann har behållits.

Sjöstrid i Svarta hafvet.
Turkarna ha trollgen fått stryk.
Konstantinopel, 7 jan. Utanför Sinob (på kusten af Paflagonien) har en sammanstötning ägt rum mellan två turkiska kryssare och 17 ryska fartyg. Detaljer saknas. Fienden förmådde dock ej skada våra fartyg.

Rysk rapport, föga viktig.
Petrograd, 7 jan. I trakten af Mlawa ha vi eröfrat byn Rosjrova. På vänstra Weichsel-stranden fortsättas eldstriderna. I Galizien har ingen förändring inträdt.
Vår offensiv i Bulcovina fortsättes. Vi ha besatt flera orter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *