Sällskapet D. B. V.

hade i tisdags afton sitt första sammanträde för året, hvarvid ordförandeskifte ägde rum. Sedan läroverksadjunkten d:r Karl Johansson, som vid decembersammanträdet utsågs till sällskapets ordförande för innevarande år, afsagt sig detta uppdrag, valdes i går målaremäst. Gust. Pettersson till hans efterträdare, hvarpå den afgående ordföranden, landshöfding Roos, med några för tillfället lämpliga ord öfverlämnade ordförandeklubban åt den nyvalde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *