Stadsfullmäktige.

Vid sammanträdet i tisdags utsågos hrr Bergman och Kahl till komiterade, för upprättande af sammandrag öfver alla stadsfullmäktiges beslut för åren 1863-1873.
Åt brottmålsnotarien Kreuger beviljades ett lönetillägg af 250 rdr för år 1874.
Till ledamot af navigationsskoledirektionen valdes efter landshöfding Gyllenram, landshöfdingen grefve Horn.
Vidare föredrogs hamndirektionens skrifvelse till väg- och vattenbygnadsstyrelsen tillika med vederbörande besigtningsinstrument öfver de skador, som vinterstormarne å vågbrytaren förorsakat.
Slutligen beramades extra sammanträde till nästa Thorsdag för öfverläggning om väckta förslaget att för hamnens iståndsättandech förstärkande upptaga ett lån mot obligationer på 40 års amortering af omkring 225,000 rdr hvarförutom några infäste frågor afgjordes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *