Medels offentlig, frivillig auktion,

som tisdagen den 1:a instundande Mars från kl. 10 f. m., kommer att förrättas å Furillen i Rute, låter arrendatoren J. Falck derstädes i anseende till afflyttning från stället till den högstbjudande försälja följande lösegendom, såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, selar, svänglar, vrång- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, jernpinnharf, fiskredskap, såsom not, jagtnät, flundrenät, tågvirke, mjöl- och sädesbingar, laggkärl af flere slag, kreatur, såsom 5 st. hästar, deribland 2:ne unga vagnshästar, 4 st. goda mjölkkor, ungnöt, en tjur, 10 st. lam, gäss, m.m. samt i- mindre utrop ett parti råg, potatis, hö, myrfoder och råghalm, jämte en mängd andra saker.
Åt godkände inropare lemnas 5 månaders betalningsanstånd.
Hägur i Bunge den 14:e Febr. 1881.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Februari 1881
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *