Folkmängden i Visby stad.

Den kyrkoskrifna folkmängden i Visby stad har under det gångna året ökats med 28 personer och utgjorde 31 december 1914 inalles 10,040 personer mot 10,012 samma dag 1913.
Antalet födda utgör 188 barn, hvaraf 93 mankön och 95 kvinkön. Under året ha inflyttat 630 personer, nämligen 288 män och 342 kvinnor. Tillkommit ha sålunda 818 personer. Under året ha 152 personer aflidit, hvaraf 70 män och 82 kvinnor. Antalet utflyttade utgör 638 personer, nämligen 297 män och 341 kvinnor. Afgått ha sålunda 790 personer, hvadan församlingens folkmängd som sagd ökats med 28 personer. Under året ha 55 äktenskap ingåtts och 52 upplösts genom döden.
I landsförsamlingen ha under året födts 4 barn nämligen 3 mankön och 1 kvinkön. Inflyttade äro 37 personer, hvaraf 17 män och 20 kvinnor. Under året ha 2 kvinnor aflidit och 37 personer, 22 män och 15 kvinnor, utflyttat, hvadan församlingens folkmängd ökats med 2 personer. Folkmängden uppgick 31 dec. 1914 till 186 personer mot 184 samma dag 1913. Under året ha 2 äktenskap ingåtts, medan intet genom döden upplösts.
Hela pastoratets folkmängd var alltså vid senaste årsskiftet 10,226 personer inot 10,196 vid 1913 års slut och visar följaktligen en ökning af 30 personer.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *