Begrafning

förrättades på nyårsaftonen å nya begrafningsplatsen härstädes, då cementbrännaren P. A. Nilsson, som hastigt aflidit annand. jul efter blott en dags sjukdom, vigdes till grafvens ro.
Nilsson, som varit anstäld vid cementfabriken i omkring 26 år, var en ovanligt vänsäll person och mycket omtyckt af såväl förmän som kamrater, hvilket ock kom till synes genom den rika blomstergärden, bestående af omkring 25 kransar, som följde honom till grafven.
Kransar hade sändts från arbetschefen, disponent de Jounge, från verkmästaren och arbetskamrater samt från baptistförsamlingen, af hvilken Nilsson varit mångårig medlem.
N. efterlämnar hustru och 5 barn, 4 söner och en dotter, den senare gift med musiksergeant R. Andersson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *