Begrafning

förrättades på nyårs aftonen å nya begrafningsplatsen härstädes, då. cementbrännaren P. A. Nilsson, som hastigt aflidit annand. jul efter blott en dags sjukdom, vigdes till grafvens ro.
Nilsson, som varit anstäld cementfabriken i omkring 26 år, var en ovanligt vänsäll person och mycket omtyckt af såväl förmän som kamrater, hvilket ock korn till synes genom dem rika blomstergärden, bestående af omkring 25 kransar, som följde honom till grafvem. Kransar hade sändts från arbets, chefen, disponent de Jounge, från verkmästaren och arbetskamrater samt från baptistförsamlingen, af hvilken Nilsson varit mångårig medlem.
N. efterlämnar hustru och 5 barn, 4 söner och en dotter, den senare gift med musiksergant ????? ?????son.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *